Cô giáo tôi là tình nhân của tôi

Cô giáo tôi là tình nhân của tôi. Tôi rất là hảnh diện về mình vì trong trường không ai có thể làm được như tôi, tán và địt được cô giáo của mình. Đúng là mọi chuyện như mơ vậy, không ngờ là tôi lại tán được cô địt cô ngay tại trong lớp học của mình. Tôi khiến cho các bạn cùng lớp phải ganh tỵ với mình, vì người yêu tôi chính là cô giáo chủ nhiệm của mình. Từ giờ thì không bao giờ bị điểm kém nữa, mỗi lần mà chô tôi điểm kém là tôi lại lôi cô ra địt luôn tại lớp học cho cô chừa cái tội cho người yêu điểm kém.